گروه تاسیسات معین آنلاین جیتیمو

آدرس: ایران، گیلان، رشت، خیابان سعدی، روبروی اداره حراست سابق،نمایندگی رسمی بوتان کد 1004951

تلفن: 01332231677

همراه: 09111393931

ایمیل: moein.salehi.k@gmail.com